Zaznacz stronę

Ograniczniki przepięć

Chronią instalacje fotowoltaiczne przed skutkami wyładowań atmosferycznych, w tym przede wszystkim przed oddziaływaniem silnego pola elektromagnetycznego LEMP oraz przed przepięciami indukowanymi i łączeniowymi mogącymi uszkodzić elementy systemu. Są stosowane po stronie napięcia stałego DC i przemiennego AC, dla różnych wartość napięć znamionowych (DC500-1500V, AC230-1000V). Na szczególną uwagę zasługują ograniczniki wykonane w technologii VG (szeregowe połączenie warystora z iskiernikiem) które to są jednymi z najlepszych jakościowo wykonań na rynku polskim, z gwarancją producenta wynoszącą 10 lat.

Podstawy i Rozłączniki

Przystosowane do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi różnego typu, zapewniają bezpieczną eksploatację urządzeń po stronie napięcia stałego DC i przemiennego AC. Wykonane są z materiałów niepalnych, samogasnących co w przypadku wysokiej wartości napięcia stałego ma kluczowe znaczenie. Podstawy rozłączalne 1 i 2-bieg. dla wkładek cylindrycznych 10×38 stosowane są na ogół w poszczególnych łańcuchach instalacji DC na biegunie dodatnim i ujemnym. Podstawy i rozłączniki dla wkładek typu NH stanowią kolejny stopień zabezpieczeń i pełnią zwykle rolę punktów gdzie spływają prądy z poszczególnych łańcuchów. Szczególną uwagę użytkowników zwracają rozłączniki skrzynkowe KETO i listwowe SL przystosowane do pracy przy napięciu przemiennym AC800V.

WKŁADKI TOPIKOWE gPV

Stanowią zabezpieczenie przetężeniowe urządzeń po stronie DC instalacji fotowoltaicznej. Wykonane są jako pełnozakresowe zgodnie z normą EN60269-6. Pierwszy stopień zabezpieczeń stanowią wkładki cylindryczne 10×38 na napięcie 1000VDC, które są umieszczone w podstawach 1 i 2-bieg. w każdym pojedynczym łańcuchu na biegunie dodatnim i ujemnym. Kolejny stopień zabezpieczeń przetężeniowych stanowią wkładki typu NH montowane w podstawach i rozłącznikach 1-bieg. lub listwach pionowych „L” – 2-bieg. Są to tzw.: wkładki sumujące. Prądy znamionowe wkładek dobiera się zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogu JEAN MUELLER POLSKA pt.: „Ochrona Instalacji Fotowoltaicznych” Aby zapewnić selektywność działania zabezpieczeń zaleca się stosować wkładki od jednego producenta.

Zaciski Przyłącznikowe

Decydują w dużej mierze o jakości wykonania samej instalacji fotowoltaicznej oraz o możliwych dodatkowych i niepożądanych stratach cieplnych. Listwowe zaciski szeregowe typu KL pracują zarówno przy napięciu stałym DC jak i przemiennym AC.
Umożliwiają łącznie kilku par przewodów i kabli o różnych przekrojach. Właściwie zainstalowane złączki MC4 pozwalają uniknąć iskrzenia i jego konsekwencji, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.

Pozostałe komponenty dla PV

Oferujemy skrzynki przyłączeniowe DC puste oraz wyposażone w odpowiednie ilości złączek, ograniczników przepięć oraz wkładek topikowych w zależności od ilości łańcuchów oraz wielkości instalacji PV.
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w stopniu ochrony IP65 na napięcie stałe DC. Dodatkowo rozłączniki izolacyjne 2 i 4-bieg., na napięcie DC1000V od 16A do 40A montowane na szynie TS35 oraz od 100A do 500A montowane na płycie montażowej.