Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć

`Podstawy i rozłączniki

Podstawy i rozłączniki

Wkładki topikowe gPV

WKŁADKI TOPIKOWE gPV

Zaciski przyłączeniowe

zaciski przyłączeniowe

Skrzynki przyłączeniowe

skrzynki przyłączeniowe

Schematy przykładowych instalacji PV

schematy przykładowych instalacji PV

Katalog CITEL wyd. 4

KATALOG CITEL
wyd. 4

Ochrona instalacji fotowoltaicznych wyd. 5

OCHRONA INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH
wyd. 5

Rozłączniki bezpiecznikowe na napięcie 800V AC

rozłączniki
bezpiecznikowe
na napięcie 800V AC

Ochrona instalacji fotowoltaicznych w nowoczesnym budownictwie
Ochrona
przeciwprzepięciowa
w nowoczesnym
budownictwie
Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć

`Podstawy i rozłączniki

Podstawy i rozłączniki

Wkładki topikowe gPV

WKŁADKI TOPIKOWE gPV

Zaciski przyłączeniowe

zaciski przyłączeniowe

Skrzynki przyłączeniowe

skrzynki przyłączeniowe

Schematy przykładowych instalacji PV

schematy przykładowych instalacji PV

Katalog CITEL wyd. 4

KATALOG CITEL
wyd. 4

Ochrona instalacji fotowoltaicznych wyd. 5

OCHRONA INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH
wyd. 5

Rozłączniki bezpiecznikowe na napięcie 800V AC

rozłączniki
bezpiecznikowe
na napięcie 800V AC

Ochrona instalacji fotowoltaicznych w nowoczesnym budownictwie
Ochrona
przeciprzepięciowa
w nowoczesnym
budownictwie

ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć AC

Ograniczniki przepięć AC

Technologia VG
Ograniczniki przepięć DC

Ograniczniki przepięć DC

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ chronią instalacje fotowoltaiczne przed skutkami wyładowań atmosferycznych, w tym przede wszystkim przed oddziaływaniem silnego pola elektromagnetycznego LEMP oraz przed przepięciami indukowanymi i łączeniowymi mogącymi uszkodzić elementy systemu. Są stosowane po stronie napięcia stałego DC i przemiennego AC, dla różnych wartość napięć znamionowych (DC500-1500V, AC230-1000V). Na szczególną uwagę zasługują ograniczniki wykonane w technologii VG (szeregowe połączenie warystora z iskiernikiem) które to są jednymi z najlepszych jakościowo wykonań na rynku polskim, z gwarancją producenta wynoszącą 10 lat.

ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć AC
Ograniczniki przepięć AC
Ograniczniki przepięć DC
Ograniczniki przepięć DC

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ chronią instalacje fotowoltaiczne przed skutkami wyładowań atmosferycznych, w tym przede wszystkim przed oddziaływaniem silnego pola elektromagnetycznego LEMP oraz przed przepięciami indukowanymi i łączeniowymi mogącymi uszkodzić elementy systemu. Są stosowane po stronie napięcia stałego DC i przemiennego AC, dla różnych wartość napięć znamionowych (DC500-1500V, AC230-1000V). Na szczególną uwagę zasługują ograniczniki wykonane w technologii VG (szeregowe połączenie warystora z iskiernikiem) które to są jednymi z najlepszych jakościowo wykonań na rynku polskim, z gwarancją producenta wynoszącą 10 lat.

podstawy i rozłączniki

PODSTAWY i ROZŁĄCZNIKI przystosowane są do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi różnego typu, zapewniają bezpieczną eksploatację urządzeń po stronie napięcia stałego DC i przemiennego AC. Wykonane są z materiałów niepalnych, samogasnących co w przypadku wysokiej wartości napięcia stałego ma kluczowe znaczenie. Podstawy rozłączalne 1 i 2-bieg. dla wkładek cylindrycznych 10×38 stosowane są na ogół w poszczególnych łańcuchach instalacji DC na biegunie dodatnim i ujemnym. Podstawy i rozłączniki dla wkładek typu NH stanowią kolejny stopień zabezpieczeń i pełnią zwykle rolę punktów gdzie spływają prądy z poszczególnych łańcuchów. Szczególną uwagę użytkowników zwracają rozłączniki skrzynkowe KETO i listwowe SL przystosowane do pracy przy napięciu przemiennym AC800V.

rozłączniki
bezpiecznikowe

PODSTAWY ROZŁĄCZALNE DC

PODSTAWY 
ROZŁĄCZALNE DC

PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE DO WKŁADEK NH DC

PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE
DO WKŁADEK NH DC

LISTWY BEZPIECZNIKOWE
LISTWY
BEZPIECZNIKOWE

podstawy i rozłączniki

PODSTAWY i ROZŁĄCZNIKI przystosowane są do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi różnego typu, zapewniają bezpieczną eksploatację urządzeń po stronie napięcia stałego DC i przemiennego AC. Wykonane są z materiałów niepalnych, samogasnących co w przypadku wysokiej wartości napięcia stałego ma kluczowe znaczenie. Podstawy rozłączalne 1 i 2-bieg. dla wkładek cylindrycznych 10×38 stosowane są na ogół w poszczególnych łańcuchach instalacji DC na biegunie dodatnim i ujemnym. Podstawy i rozłączniki dla wkładek typu NH stanowią kolejny stopień zabezpieczeń i pełnią zwykle rolę punktów gdzie spływają prądy z poszczególnych łańcuchów. Szczególną uwagę użytkowników zwracają rozłączniki skrzynkowe KETO i listwowe SL przystosowane do pracy przy napięciu przemiennym AC800V.

rozłączniki
bezpiecznikowe
PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE DO WKŁADEK NH DC
PODSTAWY
BEZPIECZNIKOWE
DO WKŁADEK NH DC
PODSTAWY ROZŁĄCZALNE DC
PODSTAWY
ROZŁĄCZALNE DC
LISTWY BEZPIECZNIKOWE
LISTWY
BEZPIECZNIKOWE

WKŁADKI TOPIKOWE gPV

WKŁADKI CYLINDRYCZNE DC

WKŁADKI
CYLINDRYCZNE 10×38 DC

WKŁADKI NH DC

WKŁADKI
NH DC

WKŁADKI TOPIKOWE gPV stanowią zabezpieczenie przetężeniowe urządzeń po stronie DC instalacji fotowoltaicznej. Wykonane są jako pełnozakresowe zgodnie z normą EN60269-6. Pierwszy stopień zabezpieczeń stanowią wkładki cylindryczne 10×38 na napięcie 1000VDC, które są umieszczone w podstawach 1 i 2-bieg. w każdym pojedynczym łańcuchu na biegunie dodatnim i ujemnym. Kolejny stopień zabezpieczeń przetężeniowych stanowią wkładki typu NH montowane w podstawach i rozłącznikach 1-bieg. lub listwach pionowych „L” – 2-bieg. Są to tzw.: wkładki sumujące. Prądy znamionowe wkładek dobiera się zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogu JEAN MUELLER POLSKA pt.: „Ochrona instalacji fotowoltaicznych”. Aby zapewnić selektywność działania zabezpieczeń zaleca się stosować wkładki od jednego producenta.

WKŁADKI gPV

WKŁADKI CYLINDRYCZNE DC
WKŁADKI
CYLINDRYCZNE 10×38 DC
WKŁADKI NH DC
WKŁADKI
NH DC

WKŁADKI TOPIKOWE gPV stanowią zabezpieczenie przetężeniowe urządzeń po stronie DC instalacji fotowoltaicznej. Wykonane są jako pełnozakresowe zgodnie z normą EN60269-6. Pierwszy stopień zabezpieczeń stanowią wkładki cylindryczne 10×38 na napięcie 1000VDC, które są umieszczone w podstawach 1 i 2-bieg. w każdym pojedynczym łańcuchu na biegunie dodatnim i ujemnym. Kolejny stopień zabezpieczeń przetężeniowych stanowią wkładki typu NH montowane w podstawach i rozłącznikach 1-bieg. lub listwach pionowych „L” – 2-bieg. Są to tzw.: wkładki sumujące. Prądy znamionowe wkładek dobiera się zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogu JEAN MUELLER POLSKA pt.: „Ochrona instalacji fotowoltaicznych”. Aby zapewnić selektywność działania zabezpieczeń zaleca się stosować wkładki od jednego producenta.

ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE decydują w dużej mierze o jakości wykonania samej instalacji fotowoltaicznej oraz o możliwych dodatkowych i niepożądanych stratach cieplnych. Listwowe zaciski szeregowe typu KL pracują zarówno przy napięciu stałym DC jak i przemiennym AC.

Umożliwiają łącznie kilku par przewodów i kabli o różnych przekrojach. Właściwie zainstalowane złączki MC4 pozwalają uniknąć iskrzenia i jego konsekwencji, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.

LISTWOWE ZACISKI SZEREGOWE

LISTWOWE
ZACISKI SZEREGOWE

ZACISKOWE LISTWY ROZDZIELCZE
ZACISKOWE
LISTWY ROZDZIELCZE
ZŁĄCZA MC4
ZŁĄCZA MC4

ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE decydują w dużej mierze o jakości wykonania samej instalacji fotowoltaicznej oraz o możliwych dodatkowych i niepożądanych stratach cieplnych. Listwowe zaciski szeregowe typu KL pracują zarówno przy napięciu stałym DC jak i przemiennym AC.

Umożliwiają łącznie kilku par przewodów i kabli o różnych przekrojach. Właściwie zainstalowane złączki MC4 pozwalają uniknąć iskrzenia i jego konsekwencji, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.

LISTWOWE ZACISKI SZEREGOWE
LISTWOWE
ZACISKI SZEREGOWE
ZACISKOWE LISTWY ROZDZIELCZE
ZACISKOWE
LISTWY ROZDZIELCZE
ZŁĄCZA MC4
ZŁĄCZA MC4

POZOSTAŁE KOMPONENTY DLA PV

Oferujemy skrzynki przyłączeniowe DC puste oraz wyposażone w odpowiednie ilości złączek, ograniczników przepięć oraz wkładek topikowych w zależności od ilości łańcuchów oraz wielkości instalacji PV.

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w stopniu ochrony IP65 na napięcie stałe DC. Dodatkowo rozłączniki izolacyjne 2 i 4-bieg., na napięcie DC1000V od 16A do 40A montowane na szynie TS35 oraz od 100A do 500A montowane na płycie montażowej.

SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE
SKRZYNKI
PRZYŁĄCZENIOWE
SCHEMATY PRZYKŁADOWYCH INSTALACJI PV
SCHEMATY
PRZYKŁADOWYCH
INSTALACJI PV

POZOSTAŁE KOMPONENTY

Oferujemy skrzynki przyłączeniowe DC puste oraz wyposażone w odpowiednie ilości złączek, ograniczników przepięć oraz wkładek topikowych w zależności od ilości łańcuchów oraz wielkości instalacji PV.

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w stopniu ochrony IP65 na napięcie stałe DC. Dodatkowo rozłączniki izolacyjne 2 i 4-bieg., na napięcie DC1000V od 16A do 40A montowane na szynie TS35 oraz od 100A do 500A montowane na płycie montażowej.

SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE
SKRZYNKI
PRZYŁĄCZENIOWE
SCHEMATY PRZYKŁADOWYCH INSTALACJI PV
SCHEMATY
PRZYKŁADOWYCH
INSTALACJI PV